IMG 0127Компанијата Мебел Венеција со продажба на мебел отпочна 1985 год. најпрво како приватно претставништво на „Словенија Лес“ од Словенија – во скромни 150м квадратни – сместени во приземјето на сопствената фамилијарна куќа.

Компанијата ДООЕЛ – мебел Венеција е во 100% приватна сопственост – таа е наследен фамилијарен бизнис. Моментално во компанијата се запослени 9 особи.

Денес мебел Венеција располага со 3000м. квадратни Салон за продажба, и 350м. квадратни магацински простор

ОФИЦИЈАЛЕН ЗАСТАПНИК ЗА

logo-matis-new

 

logo-brw-new